Lego mindstorms

Neeneen, met Lego kan je meer dan alleen maar bouwen! En wij kunnen het weten! We volgden een workshop om te leren programmeren. De kleine robotjes gingen op ons commando vooruit, achteruit, links, rechts, en dat alles vlug, traag, … Toen iedereen dat onder de knie had, maakten we het moeilijker: stoppen aan een hindernis, een doos opheffen, ergens anders neerzetten, … De meeste leerlingen wisten van geen ophouden. Leuk om te zien welke programmeertalenten er in onze klas zitten!

Advertenties